Olen perustanut puolueen ajamaan totalitaaridemokraattista yhteiskuntajärjestelmää Suomeen. Totalitaaridemokratia on ainoa yhteiskuntajärjestelmä, joka takaa jokaiselle kansalaiselle ehdottoman tasavertaisuuden ja hyvinvoinnin.

Puolueelle ei ole vielä laadittu virallista puolueohjelmaa tai edes WWW-sivustoa lukuunottamatta Facebook-sivua osoitteessa  http://www.facebook.com/pages/Totalitaaridemokraatit/126865940660923 , mutta esitän seuraavassa pääpiirteet kaavailemastani ohjelmasta:

* Poliisin resursseja, toimintaoikeuksia sekä valvonta- ja toimintavelvollisuuksia on lisättävä huomattavasti, jotta rikolliset (mm. raiskaajat ja pedofiilit) saadaan aina kiinni. Rangaistusten toimeenpanokynnystä on myös alennettava huomattavasti. 

* Kaikki yhteiskunnalle ja terveydelle vahingollinen toiminta, joka on vielä sallittua, on kiellettävä. 1)

* Häpeärangaistukset, ruumiillinen kuritus, amputaatio ja kuolemanrangaistukset on palautettava takaisin suomalaiseen oikeuskäytäntöön, jotta mm. raiskaajat ja pedofiilit saavat ansaitsemansa! 2)

* Ylenmääräinen ja luonnonvaroja tuhlaava kerskakulutus (mm. uusien matkapuhelimien ostelu tarpeettoman usein) on hävitettävä ostorajoitusten ja kuponkisäännöstelyn avulla. Lisäksi kaikki normaalissa elämässä tarpeettomat ylellisyystuotteet (mm. videopelikonsolit) on kiellettävä.

* Terveydenhuollon resursseja on lisättävä huomattavasti, ja mm. kaikille mielenterveysongelmaisille on taattava miellyttävä, toimiva ja tehokas laitoshoito. Terveydenhuoltojärjestelmä tulee myös ennen pitkää yhdistää peruskoulun, vankilajärjestelmän ja puolustusvoimien kanssa yhtenäiseksi "kansalaisleirijärjestelmäksi", jonka tehtävänä on kasvattaa kansalaiset terveiksi ja työkykyisiksi ja myös pitää heidät sellaisina.

* On otettava käyttöön kypsyyskoe, joka kansalaisen on läpäistävä ennen kuin hän saa kaikki nykyään täysi-ikäisille kuuluvat oikeudet. Kokeessa on testattava mm. oikeinkirjoitustaidot, looginen ajattelukyky, yleissivistys, normaalit kansalaistaidot ja yleinen vastuullinen asenne yhteiskuntaa kohtaan. Etenkin äänestäminen ja kaikenlainen julkinen esiintyminen ja kirjoittaminen on estettävä epäkypsiltä kansalaisilta.

* Kaikenlainen viihde ja vapaa-ajan toiminta on sallittava yksinomaan klo 17-23 välisenä aikana, jotta kansalaisvelvollisuuksien suorittaminen ei häiriintyisi. Viihdeluonteiset Internetin WWW-sivut (mm. Facebook) on joko suljettava tai niille pääseminen on estettävä näiden tuntien ulkopuolisina aikoina.

* Byrokratiakoneistoa on kehitettävä siten, että se parhaalla mahdollisella palvelee kansalaishyveiden kehittymistä kansalaisissa. Kansalaishyveitä ovat etenkin nöyryys, kärsivällisyys ja esivallan kunnioitus.


1) Vahingollisina kiellettäviä asioita ovat mm. tupakka ja kaikki muut päihteet, kapinalliset nuorisokulttuurit, kirjoitusvirheet, jumalanpilkka ja muu Jumalan Sanan vastainen toiminta, vahingolliset musiikinlajit (mm. kone- ja populaarimusiikki), työn tekeminen sunnuntaisin, avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet, käytös- ja tapavirheet, kaikki valehtelun muodot (mukaanlukien holokaustin, ilmastonmuutoksen ja Jumalan kieltäminen, ajatusrikokset ja ns. aprillaaminen), ruokaympyrän laiminlyönti, lasten kasvatuksen ja ruumiillisen kurittamisen laiminlyönti, lisääntymisvelvollisuuden laiminlyönti, jokamiehenvelvollisuuksien (marjassa ja sienessä käyminen syksyisin) laiminlyönti, julkisten tilojen hymyilyvelvollisuuden laiminlyönti, epäilyttävistä naapureista ilmoittamisen laiminlyönti ja vihervasemmistolaisten aatteiden kannattaminen.
                           
2) Palautettavia rangaistusmuotoja ovat mm. raipaniskut, jalkapuu, amputaatio, hirttäminen, teilaus, kuoliaaksi kivittäminen ja roviolla polttaminen.