Norjan tapahtumat ovat saaneet monet suomalaispoliitikot havahtumaan siihen, että yhteiskuntajärjestystämme on tiukennettava huomattavasti, jottei samankaltainen järkyttävä tragedia pystyisi tapahtumaan myös Suomessa. Tämä on aivan oikein. Olen poliitikkojen toimintaa helpottaakseni koonnut tähän kirjoitukseen kaikki ne asiat, jotka mielestäni tulee kieltää Suomessa (ja mielellään muuallakin maailmassa) erityisen kiireellisellä aikataululla. Muita kiellettäviä asioita olen luetellut omassa kirjoituksessaan.

 
Kaikki aseet. On turhanpäiväistä erotella eri asetyyppejä toisistaan, sillä kaikkia aseita on mahdollista käyttää ihmisten vahingoittamiseen ja tappamiseen. Aseen hallussapidon ja käyttämisen yksinoikeus olkoon poliisilla ja puolustusvoimilla, ja muut kansalaiset käyttäkööt heidän palvelujaan mikäli he jossain tilanteessa mielestään tarvitsevat asetta.
 
Kaikki lannoitteet ja kemikaalit. Ei ole mielekästä ruveta erottelemaan "pommilannoitteita" muista lannoitteista. Hyvin monenlaisia lannoitteita ja muitakin kemianteollisuuden tuotteita on mahdollista käyttää räjähteiden valmistamiseen, joten ne on tästä syystä kiellettävä. Internetin pommiohjeiden laatijat ovat aina askeleen verran lainsäädännön edellä, joten mikä tahansa luettelo tunnetuista "pommilannoitteista" on todennäköisesti jo laatimishetkellään vanhentunut.
 
Kaikki valvomaton nettikeskustelu. Kukaan tavallinen lainkuuliainen kansalainen ei tarvitse internet-nörttien suitsuttamia "erityisvapauksia" nimettömään viestintään ja väärien mielipiteiden levittämiseen. Kaikki suomalainen nettikeskustelu on siirrettävä yhdelle ainoalle valtion ylläpitämälle keskustelusivustolle, jossa kaikki viestintä tapahtuu omalla nimellä, ja jossa viralliset valvojat ennakkotarkastavat kaikki julkaistavat viestit ennen niiden esiintuloa. Jälkikäteismoderointi ei ole toimiva tapa, sillä jopa kymmenettuhannet ihmiset saattavat ehtiä nähdä vihapuheen ennen kuin valvoja ehtii sen poistamaan.
 
Tietokoneen ja internetin liikakäyttö. Breivik kärsii vakavasta tietokoneriippuvuudesta, mistä kertoo myös hänen vaatimuksensa saada tietokone selliinsä. Tietokoneriippuvuus on tällä hetkellä pahin yksittäinen seikka, joka näivettää myös suomalaisten selkärankaa ja vääristää todellisuuskäsitystä. Kaikenlaisiin tietoteknisiin laitteisiin on asetettava aikalukko, joka rajoittaa niiden päivittäisen käyttöajan esimerkiksi neljään tuntiin.
 
Kaikki pelit. On yhdentekevää, ammutaanko tai vahingoitetaanko pelissä ketään, sillä kaikki pelit ovat verrattavissa huumausaineisiin, jotka vääristävät pelaajiensa todellisuudentajua ja aiheuttavat riippuvuutta. Breivik siirtyi realistisiin sota- ja terrorismipeleihin porttiteorian mukaisesti "kevyempien" video- ja roolipelien kautta. Pelit eristävät pelaajansa kaikesta sosiaalisesta kanssakäymisestä tai vääristävät sen täysin käsittämättömään muotoon (mistä esimerkkinä nuorisokultturia mädättävät Ropecon- ja Assembly-tapahtumat, joita ei toivottavasti ole tämän syksyn jälkeen enää laillista järjestää).
 
Hyönteistentappamisleikit. Breivik piti lapsuudenystävänsä mukaan muurahaisten tappamisesta. On täysin käsittämätöntä, kuinka tällainen toiminta voi olla laillista Suomessa. Eläimille aiheutuu toiminnasta turhaa kärsimystä, ja lapsi saa hyönteisiä tappaessaan kuvan, ettei myöskään ihmishengellä ole merkitystä. Jokainen lapsi, joka tappaa hyönteisiä, on siirrettävä välittömästi psykologiseen seulontaan, jotta hän pystyy saamaan asiaankuuluvaa mielenterveyshoitoa ajoissa.
 
Kaikki ennakkotarkastamattomat tekstit. Kaikki pitemmät internet-viestit ja julkiset kirjoitukset, jollainen esimerkiksi Breivikin 1500-sivuinen manifesti on, tulee poikkeuksetta tarkastuttaa erityisasiantuntijoilla ennen kuin ne tulevat julkisesti saataville. Myös kaikenlainen ulkomaisilla sivustoilla julkaistu materiaali on tarkastettava ennen kuin suomalaiset pääsevät lukemaan sitä. Tämän mahdollistumiseksi on Suomessa käytössä oleva valtiollinen internet-suodatusjärjestelmä muutettava toimimaan käänteisesti -- eli siten, että kaikki sivustot, joille pääsyä ei ole erikseen sallittu, on estetty.
 
Englannin kielen tarpeeton käyttö. Breivikin "työkielenä" mm. kaikenlaisessa kirjoittelussa on englannin kieli, ei siis hänen äidinkielensä norja. Englannin kielen ylivallalle alistuminen on vaarallinen merkki siitä, että Internet-alakulttuurien rappiollinen vaikutus on saanut kansalaisesta ylivallan. Mikäli joku Suomen kansalainen siis osoittaa tarpeetonta intoa käyttää englannin kieltä, on hänet ohjattava asianmukaiseen vierotushoitoon ja psykologiseen terroristiseulontaan.
 
Kaikki epäviralliset uskonnot. Uskonnonvapauslaki on täysin epäonnistunut. Suomi on täyttynyt sen käyttöönoton jälkeen mitä käsittämättömimmistä kulteista ja uususkonnoista, jotka pitävät omaa oppiaan jotenkin perustellumpana kuin virallisten valtionkirkkojen tulkintaa. Kaikenlainen ihmisten maailmankuvan muokkaaminen on palautettava valtiollisten instituutioiden yksinoikeudeksi. Mikäli annamme ihmisten itse valita oman uskonnollisen näkemyksensä, on seurauksena Breivikin maailmankuvan kaltaisia käsittämättömiä sekasotkuja, jotka ovat antavinaan moraalisen oikeutuksen aivan mihin tahansa.
 
Kaikki erityisruokavaliot. Breivik vaatii vankilaansa itse valitsemansa erityisruokavalion mukaista ruokaa. Valtioneuvoston hyväksymästä ruokaympyrästä poikkeaminen on omiaan aiheuttamaan kansalaisissa terveysongelmia, puutostauteja ja jopa veritekoihin johtavia mielenterveysongelmia. Oikeus ruokaympyrän laiminlyöntiin ja vääristelemiseen ilman lääkärin erityislupaa on näin ollen mahdollisimman kiireellisesti poistettava kaikilta kansalaisilta.
 
Kaikki epäviralliset univormut. Breivik pukeutuu mielellään univormuihin antaakseen muille ihmisille valheellisen käsityksen omasta auktoriteetistaan. Myös monet muut tahot käyttävät epävirallisia univormuja, mikä on omiaan hämärtämään kansalaisten käsitystä siitä, keitä heidän on toteltava ja kunnioitettava. Oikeus univormujen käyttöön on näin ollen oltava vain poliisilla, sotilailla ja valtion virkamiehillä.
 
Homoseksuaalisuus ja siitä puhuminen. Breivik on lähteistä riippuen joko kiivas homoseksualismin vastustaja tai homoseksualistien oikeuksien puolustaja. Oli asia kummin päin tahansa, on päivänselvää, että homoseksuaalisuudesta puhuminen on lopetettava, sillä se tuntuu aina jollain tavoin liittyvän henkisesti epävakaisiin henkilöihin. Homoseksuaalisuudesta  puhuminen loppuu parhaiten sillä, että homoseksuaalisuus kielletään, onhan se myös Jumalan sanan vastaista toimintaa. Kaikki kansalaiset, jotka osoittavat homoseksuaalisia piirteitä, on ohjattava terroristiseulontaan ja pakkohoitoon.
 
Eurovision laulukilpailut ja muu paheellinen musiikki. Breivik oli innokas "euroviisujen" harrastaja, eikä ihme. Kyseinen laulukilpailu on aina edustanut eurooppalaisen kulttuurin kaikkein rappiollisimpia voimia. Iskelmämusiikki, kuten kaikki muukin populäärimusiikki, on musiikillisesti ala-arvoista ja moraalisisällöltään haureellista. Nykyisin "euroviisuissa" esiintyvät jopa saatananpalvojat, kuten suomalainen saatananpalvontaorkesteri "Lordi". Tämän jos minkä luulisi viimeistään herättävän eurooppalaiset vaatimaan Eurovision laulukilpailujen lakkauttamista.
 
 
Luetteloni on toki vajaa, sillä Breivikistä paljastuu varmasti aikojen myötä julkisuuteen myös muita puolia, jotka antavat aihetta myös muihin kieltoihin. Mainitsemani asiat ovat kuitenkin poliitikoille hyvä lähtökohta kiireellisille lakiuudistuksille, jotka toivottavasti tulevat voimaan jo lähiviikkoina, ettei meidän suoraselkäisten Suomen kansalaisten tarvitse enää pelätä terrorismia ja voimme jatkaa normaalia elämäämme samaan tapaan kuin ennenkin.