Lähiaikoina Suomi saa uuden presidentin. Jumala on ilmoittanut minulle ja uskonveljilleni antamissaan näyissä, että nykyisen vihervasemmistolaismädätteisen feministilesbon tilalle tulee nousemaan totinen Jumalan mies, joka tulee palauttamaan elävät kristilliset arvot Suomeen ja Suomen politiikkaan. Arvojen korjaantumisen myötä tulee ajankohtaiseksi myös uudistaa Suomen lainsäädäntö vastaamaan paremmin Jumalan sanaa.

 
Monet suoraselkäiset kansalaiset ovat huolestuneet siitä, millaisia yltiöliberaaleja lausuntoja esimerkiksi perussuomalaisten Timo Soini on antanut väittäessään ettei aio puhua kondomien kieltämisen puolesta valtaan noustuaan. Syytä huoleen ei kuitenkaan mielestäni ole sillä kyseessä on pelkkä vaalitaktikointi, jolla varmistetaan totisen Jumalan miehen valtaan pääseminen. Olen varma, että valtaan noustuaan Soini pitää ensi töikseen nostattavan puheen, jossa hän antaa Jumalan ohjeiden mukaisesti selkeät linjaukset siitä, kuinka abortoinnin ja kondomien kaltaiset pahuudet on Suomesta kitkettävä täydellisesti.
 
Suomen lainsäädäntö vastasi melko hyvin Raamatun antamia linjauksia vielä 1700-luvulla. Sen jälkeen ovat kaikenmoiset perkeleelliset mädättäjädemonit  ujuttaneet siihen ties minkälaista joutavanpäiväistä roskaa, joka saa Herran vihaiseksi. Jumalan valitun miehen valtaannousun myötä tulee vihdoinkin aika, jolloin kansa viskaa tämän roskan menemään ja aloittaa uuden Jumalan tahdon mukaisen aikakauden isänmaassamme!
 
Seuraavassa annan hieman osviittaa siitä, kuinka Suomen lainsäädäntöä tulee uudistaa. Olen jakanut esitykseni alaryhmiin rikoksen luonteen mukaan, ja lähdeteoksina olen käyttänyt paitsi Jumalan Sanaa, myös Ruotsi-Suomen vuoden 1734 lakia, joka on viimeinen Suomen lain versio, joka ei vielä ollut saastunut minkäänlaisella vihervasemmistolaisella mädätyksellä.
 

JUMALANPILKKA JA VÄÄRÄUSKOISUUS

 
Jumalanpilkka:
- Raamattu: Kuolemantuomio kivittämällä (3.Moos. 24:16)
- Sharia: Koraani ja hadithit eivät puhu jumalanpilkasta, mutta maalliset tuomarit ovat määränneet siitä vaihtelevia rangaistuksia sakoista kuolemantuomioon.
- Suomen laki 1734: Kuolemantuomio (paitsi jos tapahtuu ajattelemattomasti, niin sakko ja anteeksirukoilu) (Pahategon Caari 1.1)
- Tuleva Suomen laki: Koska uudemmat ilmoitukset eivät kumoa Mooseksen lain määräämää kuolemanrangaistusta, on sitä pidettävä edelleen Jumalan tahtona. Vuoden 1734 jumalanpilkkalaki on tämän tahdon mukainen, joten se tulee asettaa takaisin voimaan.
 
Uskosta luopuminen ja epäjumalanpalvonta:
- Raamattu: Kuolemantuomio kivittämällä (5.Moos. 13:1-10) ja Viimeisen Tuomion jälkeen tulinen järvi. (Ilm. 21:8)
- Sharia: Kuolemantuomio (Sahih Bukhari 4:52:260) ja Viimeisen Tuomion jälkeen ikuiset helvetin tulet. (Al-Baijinah 6)
- Suomen laki: Maastakarkoitus (Pah.C. 1.3)
- Tuleva Suomen laki: Jumalan kanta näiden rikosten suhteen on pysynyt hyvin yhtenäisenä eri ilmoitusten välillä. Suomen laki 1734 on oikeansuuntainen mutta Jumalan tahtoon nähden liian lepsu, ja sitäpaitsi maastakarkoitus tuhlaa turhan paljon yhteiskunnallisia resursseja. On siis perusteltua määrätä Jumalan tahdon mukainen kuolemantuomio näistä rikoksista.
 
Epäjumalanpalvonnan levittäminen
- Raamattu: Kuolemantuomio kivittämällä. (5.Moos. 13:1-10) Jos jossain kaupungissa levitetään väärien jumalten palvontaa, niin kaikki asukkaat on surmattava miekalla, ruumiit ja koko kaupunki poltettava eikä paikalle saa rakentaa sen jälkeen mitään. (5.Moos. 13:12-16)
- Sharia: Kuolemantuomio (Sahih Bukhari 4:52:260) ja Viimeisen Tuomion jälkeen ikuiset helvetin tulet. (Al-Baijinah 6) Koska epäjumalanpalvonta (shirk) on itsessään jo pahin mahdollinen rikos, ei levittäminen enää pahenna sitä.
- Suomen laki: Maastakarkoitus (varoituksen jälkeen) (Pah.C. 1.4)
- Tuleva Suomen laki: Nyky-Suomi on niin täynnänsä harhaoppeja ja epäjumalanpalvontaa varsinkin saatanallisen Internet-tietoverkon myötä, ettei Suomen jäisi ainuttakaan kaupunkia jäljelle, mikäli Viidennen Mooseksen kirjan määräystä sovellettaisiin Suomessa. On siis järkevintä toistaiseksi rangaista harhaoppien levittämisestä vain tavanomaisilla  kuolemantuomioilla ja harkita kaupunginpolttamisen käyttöönottoa vasta  siinä vaiheessa, kun Suomen kansa on noussut vanhurskaudeltaan samalle tasolle kuin Israelin kansa oli Mooseksen aikoina.
 
Noituus
- Raamattu: Kuolemantuomio (2.Moos. 22:18) ja Viimeisen Tuomion jälkeen tulinen järvi. (Ilm. 21:8)
- Sharia: Kuolemantuomio (Al-Muwatta 628).
- Suomen laki: Sakko tai vankeus; jos noituus aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja, niin kuolemantuomio, ja jos joku kuolee, niin lisäksi miehille teilaus ja naisille polttaminen. (Pah.C. 2.1-2).
- Tuleva Suomen laki: Alkuvaiheessa riittänee, että vuoden 1734 noituuspykälät palautetaan voimaan. Jumalallinen ilmoitus kuitenkin vaatii kuolemanrangaistusta kaikesta noituudesta riippumatta niiden seuraamuksista, joten tähän on siirryttävä siirtymävaiheen jälkeen.
 

AVIORIKOS, HUORUUS JA LUVATON SEKAANNUS

Avioliiton ulkopuolinen yhdyntä (jos molemmat naimattomia/kihlaamattomia):
- Raamattu: Mikäli nainen oli neitsyt niin vaimonhinnan maksaminen, ja mikäli naisen isä suostuu, niin vaimoksi ottaminen loppuiäksi ilman avioero-oikeutta. (2.Moos. 22:16-17)
- Sharia: 100 raipaniskua (An-Nuur 2) ellei nainen kuulu miehen orjakuntaan (An-Nisa 24).
- Suomen laki: Sakko tai vankeus, kolmannella kerralla lisäksi 10 raipaniskua ja neljännellä 27 raipaniskua (Pah.C. 53.1). Jos naisosapuoli alle 12-vuotias tai mielenvikainen, niin kuolemantuomio miehelle. (Pah.C. 22.1) Huorintekokumppania ei myöskään saa ottaa vaimoksi. (Nai.C. 2:11)  
- Tuleva Suomen laki: Vanha Suomen laki antaa tässäkin asiassa hyvän pohjan lukuunottamatta Naimisen Caaren 2.lukua, joka on selkeässä ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Ristiriitaista pykälää ei tule saattaa voimaan, vaan sen sijaan on määrättävä Mooseksen lain mukainen pakkoavioliitto huorintekijöiden kesken.
 
Huorinteko (naimaton naidun tai toiselle kihlatun kanssa):
- Raamattu: Kuolemanrangaistus molemmille (5.Moos. 22:22). Jos naimaton on toiselle kihlattu, niin rangaistus toimeenpannaan kivittämällä ja koskee molempia, ellei tyttö huuda apua. (5.Moos. 22:23-24) Viimeisen Tuomion jälkeen tulinen järvi. (Ilm. 21:8)
- Sharia: 100 raipaniskua (An-Nuur 2) ellei nainen kuulu miehen orjakuntaan (An-Nisa 24).
- Suomen laki: Sakko. Jos naimaton on kihlattu niin naineelle 24 raipaniskua ja naimattomalle 23 raipaniskua. Toisella kerralla 36/23, kolmannella 40/34, neljännellä kerralla naineelle kuolemantuomio. (Pah.C. 55.1) Jos naisosapuoli alle 12-vuotias tai mielenvikainen, niin kuolemantuomio miehelle jo ensimmäisellä kerralla. (Pah.C. 22.1)
- Tuleva Suomen laki: Otetaan aluksi käyttöön vuoden 1734 laki ja kovennetaan vähitellen rangaistuksia kunnes ne täyttävät Jumalan sanan mukaiset vähimmäisvaatimukset. Koraanissa ilmoitettua sataa raipaniskua voidaan pitää sopivana minimirangaistuksena kaikenlaisista laittomista lihallista sekaannuksista, ja sen lisäksi on myönnettävä kovempia rangaistuksia Jumalan aiemmin antamien määräysten mukaisesti.
 
Huorinteko (molemmat naimisissa mutteivät keskenään):
- Raamattu: Kuolemanrangaistus molemmille (5.Moos. 22:22) ja Viimeisen Tuomion jälkeen tulinen järvi. (Ilm. 21:8)
- Sharia: 100 raipaniskua (An-Nuur 2) ellei nainen kuulu miehen orjakuntaan (An-Nisa 24).
- Suomen laki: Kuolemantuomio (Pah.C. 56.1).
- Tuleva Suomen laki: Kuolemantuomio palautetaan. Sadan raipaniskun minimirangaistus tästä rikoksesta selvästi on alimitoitettu ja toimii varoittavana esimerkkinä siitä, millaiseen lepsuiluun Jumalan sanan noudattaminen voi mennä, jos Jumalan aiemmin antamat ilmoitukset, etenkin Vanha Testamentti, sivuutetaan.
 
Ei-neitsyenä naimisiin meneminen:
- Raamattu: Nainen kivitettävä kuoliaaksi, paitsi jos papin tytär niin poltettava. Miehelle sallittu. (5.Moos. 22:20-21)
- Sharia: Ei kielletty.
- Suomen laki: Ei kielletty.
- Tuleva Suomen laki: Tässä asiassa on mielestäni selkeä puute sekä vanhassa Suomen laissa että Sharia-käytännössä. Tytön neitsyys naimisiin mennessä on hyvin oleellisesti avioliittoinstituutioon liittyvä asia ja tulee määrätä lakisääteiseksi avioliiton ehdoksi tulevaisuuden Suomessa.  
 

LUONNONVASTAISET LIHALLISET TEOT

Eläimeen sekaantuminen:
- Raamattu: Kuolema, myös eläin tapettava. (3.Moos. 20:15-16)
- Sharia: Kuolema, myös eläin tapettava. (Sahih al-Jami'a 5938)
- Suomen laki: Kuolemantuomio (1548: elävältä hautaaminen; 1734: pään poislyöminen ja polttaminen), eläin poltettava. (KSK 14, Pah.C. 10.2)
- Tuleva Suomen laki: Vanha Suomen laki on suoraan palautettavissa näiltä osin, koska se on täydessä harmoniassa Jumalan sanan kanssa ja antaa lähinnä lisäohjeita kuolemanrangaistuksen toimeenpanolle. Olen sitä mieltä, että 1500-luvun mukainen elävältähautaaminen on oikeudenmukaisempi rangaistus eläimeensekaantujalle kuin pään poislyöminen, joten suosin mieluummin sen käyttöönottoa.
 
Homoseksuaalisuus:
- Raamattu: Kuolema (3.Moos. 20:13)
- Sharia: Kuolema kivittämällä (Abu Dawud 38:4447-4448, Al-Muwatta 41:41.111)
- Suomen laki: Homoseksualistista kauhistuksentekoa ei suoraan kielletty Suomen laissa ennen vuotta 1894, mutta sitä ennen oli tapana soveltaa eläimeensekaantumispykälää kaikenlaisiin luonnonvastaisiin haureuksiin. Rangaistuksena on siis pään poislyöminen ja polttaminen.
- Tuleva Suomen laki: Otetaan käyttöön eläimeensekaantumispykälä sanamuodoltaan laajennettuna, jotta se kattaa kaikki luonnonvastaisen lihallisen sekaantumisen muodot. Näin tulkinnanvaraisuudesta pykälän soveltamisessa päästään eroon ja laki saadaan oikeudenmukaiseksi kaikille.
 
Sukurutsaus:
- Raamattu: Kuolema (3.Moos. 18:6-18, 18:29, 20:11-12)
- Sharia: 100 raipaniskua (An-Nisaa 23, An-Nuur 2)
- Suomen laki: Pään poislyöminen ja kunniaton hautaaminen. (Pah.C. 59.1)
- Tuleva Suomen laki: Palautetaan vanha Suomen laki.
 
Kuukautistilaiseen naiseen yhtyminen:
- Raamattu: Molemmat hävitettävä kansasta (3.Moos. 20:18)
- Sharia: Ei kielletty.
- Suomen laki: Ei kielletty.
- Tuleva Suomen laki: Määritellään kuukautistilaiseen naiseen yhtyminen luonnottomaksi lihalliseksi sekaannukseksi, jolloin laki saadaan myös tältä osin harmonisoitua Mooseksen lain kanssa.
 

MURHAT JA TAPOT

Syntyneen ihmisen tappaminen:
- Raamattu: Kuolemantuomio. (2.Moos. 21:12) Jos tapahtui vahingossa, niin Jumala tarjoaa pakopaikan. (2.Moos. 21:13) Jos uhri on oma orja, niin rangaistus on vähäisempi, paitsi jos orja kituu ennen kuolemaansa 1-2 päivää, niin rangaistusta ei langeteta lainkaan. (2.Moos. 21:20-21)    
- Sharia: Veriraha maksettava uhrin perheelle. (Al-Muwatta 43.4.4)       
- Suomen laki: Pään poislyöminen ja naiselle poltto. (Pah.C. 16.1) Jos uhri on oma lapsi, isä tai äiti, niin oikean käden amputointi ennen pään poislyömistä. (Pah.C. 14.1)
- Tuleva Suomen laki: Palautetaan vuoden 1734 käytäntö. En mielelläni ottaisi verirahaa käyttöön Suomessa ainoana rangaistuksena kuolemantuottamuksesta, sillä Suomi on täynnä läpeensä mädännäisiä sukuja, jotka saattavat päästää murhaajan aivan liian vähällä verrattuna Jumalan tahtoon. Rangaistusta määrättäessä tulisi mielestäni myös huomioida ihmisten väliset arvoerot ja omistussuhteet Mooseksen ja Hammurabin hengessä: mikäli esimerkiksi mies tappaa toisen miehen vaimon tai lapsen,niin tapettakoon myös häneltä vaimo tai lapsi.
 
Syntymättömän ihmisen tappaminen:
- Raamattu: Sakko sille, joka aiheutti raskaudenkeskeytyksen, tai kuolemantuomio jos nainen saa samalla ruhjeita tai vammoja. (2.Moos. 21:22-23)
- Sharia: Mikäli sikiössä on jo sielu (40. tai 120. raskauspäivästä alkaen), niin veriraha maksettava. (Sahih Muslim 16:4168-4170) Ennen tätä useimpien koulukuntien mukaan sallittu.
- Suomen laki: Sakko sille, joka aiheutti raskaudenkeskeytyksen. (Pah.C. 22.7) Mikäli nainen tekee tämän itse tai jonkun avustuksella omasta  tahdostaan, niin kuolemantuomio kaikille osallisille. (Pah.C. 16.3)   
- Tuleva Suomen laki: Mielestäni tässä asiassa ei edes tarvita erillistä lakia, vaan syntymättömän ihmisen murhasta on rangaistava samoin kuin syntyneenkin, kuten Sharia-käytännössä tehdään. Mielestäni useimpien Sharia-koulukuntien käyttämä 40 tai 120 raskauspäivän raja on kuitenkin vihervasemmistolaista mädätystä ja tulee poistaa. Ei ole mitään teologista syytä olla pitämättä myös esimerkiksi hedelmöittymisen estämistä kondomien avulla lapsenmurhana ja olla rankaisematta siitä oikean käden amputoinnilla ja kuolemalla kuten Suomen lain suoraselkäisin versio määrää.
 

MUU VÄKIVALTA

Vammantuottamus:
- Raamattu: Sama vamma tuotettava myös rikolliselle. (3.Moos. 24:19-20) Paitsi jos kyseessä on orjakastiin kuuluva, niin rangaistus on lievempi, esimerkiksi sakko tai orjan menettäminen. (2.Moos. 21:26-27)
- Sharia: Sama vamma tuotettava myös rikolliselle. (Al-Baqarah 178)
- Suomen laki: Sakko. (Pah.C. 34.1-5) Jos kyseessä ruumiinosan irtirepiminen niin kuolemantuomio. (Pah.C. 12:3)
- Tuleva Suomen laki: Mielestäni Mooseksen lain "silmä silmästä" -periaate on mitä oikeudenmukaisin oikeuskäytäntö ja tulee ottaa käyttöön myös Suomessa sakkorangaistuksen sijaan. Vakavissa vammantuottamuksissa voidaan toki antaa myös kuolemanrangaistus kunhan rikollinen on ensin jonkin aikaa kärsinyt vakavan vammansa kanssa.
 

RAISKAAMINEN

Raiskaaminen (muun kuin oman vaimon):
- Raamattu: Mikäli raiskattu oli neitsyt, raiskaajan on otettava hänet vaimokseen ilman avioero-oikeutta. (5.Moos. 22:28-29) Sääntö ei päde, mikäli naiset kuuluvat viholliselle, etenkin jos Jumala on varta vasten käskenyt raiskaamaan heidät. (Jesaja 13:13-16).
- Sharia: Kuolemantuomio kivittämällä. (Abu-Dawud 38:4366)
- Suomen laki: Kuolemantuomio. (Pah.C. 22.1)
- Tuleva Suomen laki: Ottaisin avioliiton ulkopuolisesta raiskauksesta käyttöön kuolemanrangaistuksen, mutta jättäisin mahdollisuuden myös raamatulliselle pakkoavioliitolle, mikäli uhrin isä päätyy tällaiseen atkaisuun.
 
Oman vaimon raiskaaminen:
- Raamattu: Ei kielletty. 
- Sharia: Ei kielletty (paitsi feministimädättäjien koulukunnissa).
- Suomen laki: Kuolemantuomio. (Pah.C. 22.1)
- Tuleva Suomen laki: Koko avioliitossa tapahtuvan raiskaamisen käsite on turhanpäiväistä maallisen vallan keksimää mädätystä, joka vesittää aviovelvollisuuden luonteen täysin ja jolla ei ole teologista perustaa. Sitä ei siis tule kieltää.