Muistutan kaikkia lukijoitani siitä, että äänestäminen on pyhä ja jalo kansalaisvelvollisuus. Huolimatta siitä, että VAIKKA MOLEMMAT EHDOKKAAT OVATKIN RIIVAAJIEN JA DEMONIEN VALLASSA JA SODOMIITTINEN SUOMI TULEE TOTEUTUMAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, KUMPI EHDOKKAISTA PÄÄSEE VALTAAN, EI JUMALA TULE JÄTTÄMÄÄN VIIMEISELLÄ TUOMIOLLA RANKAISEMATTA SITÄ, JOKA JÄTTÄÄ VELVOLLISUUTENSA SUORITTAMATTA! Muistutan myös, että ÄÄNESTÄMINEN ON AINA SUORITETTAVA VIRALLISENA ÄÄNESTYSPÄIVINÄ, sillä ns. ennakkoäänestäminen ei Jumalan silmissä ole äänestämistä laisinkaan.

Koska kansalaiset tuntuvat vihervasemmistolaisesta mädätyksestä johtuen ottavan vaalit nykyisin aivan turhan kevyesti, on mielestäni tarpeellista, että jokainen suoraselkäinen Suomen kansalainen kunnioittaa äänestystilaisuuden pyhyyttä ja arvokkuutta oikeanlaisella pukeutumisella ja äänestyskäyttäytymisellä. Seuraavassa esitän kaikille lukijoille sen perinteen, jota olen itse noudattanut, ja toivon mahdollisimman monen lukijan ottavaan tästä oppia omaan äänestyskäyttäytymiseensä.
 
1 § Äänestyspäivänä, kuten kaikkina päivinä, tulee herätä suoraselkäiseen kellonalkaan. Normaalisti herään kello 6:00, mutta äänestyspäivinä ja muina vastaavina merkkipäivinä herään kello 5:00.
 
2 § Suoritan aamutoimeni ja luen asiaankuuluvat aamu- ja puhtausrukoukset sekä äänestyspäivään liittyvän lisärukouksen.
 
3 § Otan vaatekaapista esiin äänestysunivormun, joka on tarkoitettu yksinomaan äänestyskäyttöön, ja puen sen ylleni. Kyseessä on normaali tumma juhlapuku, jonka valinnassa olen ottanut erityisesti huomioon sen soveltuvuuden juhlamarssikäyttöön.
 
4 § Asetan elämäni aikana ansaitsemani kunniamerkit pukuun etiketin vaatimalla tavalla. Pätevät ohjeet kunniamerkkien asettamiseen löytyvät nykyisin myös Internetistä.
 
5 § Mikäli naapurustoon kuuluu muita suoraselkäisiä kansalaisia, kokoonnun heidän kanssaan läheisessä, etukäteen sovitussa tapaamispaikassa etukäteen sovittuna ajankohtana. Sotilasarvoltaan korkein naapuri määrää joukon riviin, minkä jälkeen aloitamme marssin hänen johdollaan. Marssin aikana voidaan sopimuksen mukaan laulaa tahdin pitämiseksi esimerkiksi Vöyrin marssia tai muita isänmaallisia lauluja. Nykyään joudun marssimaan ja laulamaan yksin, sillä naapurustooni kuuluu enää pelkkiä juoppoja ja muita veteliä hunsvotteja, jotka joutaisi ampua.
 
6 § Ensimmäinen marssi suuntautuu oikeauskoisen seurakuntamme kirkkorakennukseen, jossa suoraselkäinen miespappi pitää juhlajumalanpalveluksen.
 
7 § Toinen marssi alkaa välittömästi kirkkorakennuksesta poistumisen jälkeen ja suuntautuu äänestyspaikalle.
 
8 § Vihervasemmistolaisen feministimädätyksen vuoksi on nykyisin tullut tarpeelliseksi tarkistaa äänestysvirkailijoiden sukupuoli ennen äänestämään menemistä. Jumala ei nimittäin katso hyvällä, jos pyhässä äänestystilaisuudessa on tekemisissä alhaisen orjasukupuolen edustajien kanssa. Mikäli joku virkailijoista osoittautuu tarkistuksen jälkeen naiseksi, jää suoraselkäisten äänestäjien joukko riviin äänestyspaikan ulkopuolelle ja käy tunnin välein tarkistamassa, ovatko vuorot vaihtuneet ja sukupuolijakauma vaihtunut asiaankuuluvaksi. Jos ei, niin rivissä seisomista jatketaan.
 
9 § Kun kaikki äänestysvirkailijat ovat varmuudella miehiä, siirrytään äänestämään suoraryhtisessä jonossa valtioneuvoston määräämän äänestysjärjestyksen mukaisesti. Äänestysvirkailijoita tulee tervehtiä kuuluvalla äänellä, ja heitä puhutellaan sanoilla "herra äänestysmies".
 
10 § Kolmas marssi alkaa välittömästi äänestyspaikalta poistumisen jälkeen ja suuntautuu pykälässä 5 mainittuun kokoontumispaikkaan. Mikäli marssin yksin, kuten viime vuosina olen joutunut tekemään, päättyy marssi vasta kotiovellani.
 
11 § Kotona istun koko loppupäivän rukoilemassa, että vaalit sujuvat Jumalan tahdon mukaisesti. Tänään olen lisäksi rukoillut, että Jumala antaisi oikeauskoisille kristityille mahdollisimman paljon aikaa valmistautua taisteluun Saatanan sotajoukkoja vastaan, sillä Saatanan joukot tulevat väistämättä valtaamaan Suomen riippumatta äänestyksen lopputulemasta.   
 
12 § Yleisradion vaalilähetyksen alettua istun television ääressä hiljaa ja hartaasti, kuten kansalaisvelvollisuutta suoritettaessa kuuluu. Minulla on televisio käytössä yksinomaan kansalaisvelvollisuuksien mukaisten ohjelmien katsomista varten, ja tästä syystä tarkastan television toimivuuden aina jo tärkeää lähetystä edeltävällä viikolla. Silloin, kun asuin vielä yhdessä vaimoni ja lasteni kanssa, rankaisin heitä pienestäkin pihahduksesta kaksinkertaisella määrällä raipaniskuja.