Presidentinvaalien äänet on nyt laskettu, joten on aika etsiä tuloksista Saatanan joukkojen niihin ujuttamia okkulttisia tunnusmerkkejä.

Aluksi huomioni kiinnittyy Niinistön kannatusprosenttiin (62,6%). Tämä on hyvin lähellä pedon luvun numeroita (pedon luvun 666 mukainen prosentti olisi 66,6%). Tämä vahvistaa sen olettamuksen, että pedon valtakunta tulee nousemaan, vaikka varsinainen ilmestyskirjan peto, Pekka Haavisto, ei päässytkään presidentiksi.
 
Erotus 62,6:n ja 66,6:n välillä on 4, joka oli Paavo Väyrysen äänestysnumero. Tämä viittaa siihen, että Suomi jää ilman Jumalan valitsemaa presidenttiä. En ole varma, miksi Saatana valitsi tähän nimenomaan Väyrysen numeron, sillä Jumala siirsi mandaatin sittemmin Soinille, mutta luulen, että syynä on se, että Väyrynen tunnetaan paremmin tämän mandaatin hallussapidosta.
 
Luvussa 62,6% esiintyvät numerot 6 ja 2 olivat Niinistön ja Haaviston äänestysnumerot. Tällä tavoin Saatanan joukot ilmoittavat, että molemmat toisen kierroksen ehdokkaat olivat alusta alkaen hänen puolellaan.
 
Niinistön kokonaisäänimäärä, 1802400, on äärimmäisen jaollinen luku. Se on jaollinen mm. luvulla 90120, mikä on jonkinlaisen moraalia mädättävän amerikkalaisen tv-sarjan nimessä esiintyvä luku. Moraalin mädätykseen viittaa myös äänestysprosentti 68,9 -- pyöristettynä 69 -- selkeä viittaus erääseen sodomalais-gomorralaisen kauhistuksenteon muotoon. Sodomiittinen Suomi siis todellakin toteutuu, vaikkei irstas sodomalainen kauhistuksentekijä päässytkään presidentin virkaan! Suurin alkuluku, jolla 1802400 on jaollinen, on 751, jonka numerot yhteen laskemalla saadaan epäonnenluku 13 -- epäonni totisesti tulee kohtaamaan Suomen kansaa! Muita huomattavia lukuja, joilla Niinistön äänimäärä on jaollinen, ovat 12, 96, 3004, 6008, 75100 ja 56325. En ole vielä varma näiden lukujen merkityksestä, mutta olen täysin varma, ettei niiden takana todellakaan ole Jumalan tahto. 
 
Hyväksyttyjen äänten määrä, 2879357, on jaollinen yksinomaan kahdella luvulla, jotka ovat alkulukuja: epäonnenluku 13 sekä 221489. Tämä muodostaa kontrastin Niinistön äänimäärän äärimmäiselle jaollisuudelle ja vahvistaa sen, etteivät nämä luvut ole yksinomaan satunnaisia, vaan niiden takana on älyllistä suunnittelua, jonka alkuperänä ovat helvetilliset Saatanan demonihenkien niljakkaat sotajoukot.
 
Haaviston äänimäärä 1076957 on myös jaollinen hyvin harvoilla luvuilla. Alkulukutekijät ovat 7, 137 ja 1123. Koska Haavisto hävisi toisen kierroksen, on nämä kaikki luvut tulkittava viittauksina vaalien häviäjiin: taivaallisen luvun 7 kautta Saatana ilmoittaa, että Jumala hävisi vaalit. 7 oli myös kristillisdemokraattien Sari Essayahin äänestysnumero, joten numerologisen tulkintani on pakko olla oikea. Luku 1123 puolestaan sisältää kahden Jumalan valitseman johtajan äänestysnumerot: 1+1+2=4 (Paavo Väyrynen) ja 3 (Timo Soini) ikään kuin mässäilläkseen heidän vaalitappiollaan. Luvulla 137 Saatana vielä edelleen vahvistaa tahtonsa toteutumisen, sillä siihen sisältyvät sekä epäonnenluku 13 että taivaallinen luku 7: Jumalan palvelijoille koittavat totisesti epäonnen ajat!
 
TOIVOTTAVASTI TÄMÄ NUMEROLOGINEN VAALIANALYYSINI ANTAA SUOMEN KANSALLE MIETTIMISEN AIHETTA! LOPUN AJAT OVAT TOTISESTI LÄHELLÄ!