Minä, Sakarias Lehtomäki, toivotan täten hyvää vapahtajamme syntymäjuhlaa kaikille niille henkilöille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

1 § Henkilö on elossa oleva, täysi-ikäinen ja työkykyinen luonnollinen henkilö, joka on sukupuoleltaan kiistattomasti joko mies tai nainen.  
 
2 § Henkilö on kansalaisuudeltaan suomalainen eikä hänellä ole koskaan ollut minkään muun maan kansalaisuutta.
 
3 § Henkilö on rotutaustaltaan pohjoismainen ja hänen kalloindeksinsä on Retziuksen määritelmää käyttäen vähintään 75. Hyvin tummat hiukset, ruskeat silmät, silmien mongolipoimu kuten myös suvussa esiintyvät perinnölliset mielisairaudet sulkevat henkilön ulos rotumääritelmän piiristä. Hänen on oltava kätisyydeltään yksiselitteisesti oikeakätinen.
 
4 § Henkilön äidinkieli on suomi, jota hän osaa sekä puhua että kirjoittaa virheettömästi. Poikkeuksena talvi- ja jatkosodan veteraanit, joille sallitaan R-puhevika ja ruotsinkielisyys, mikäli hänen suomenkielentaitonsa on puhevikaa lukuunottamatta moitteeton.
 
5 § Henkilö on seksuaaliselta suuntautumiseltaan ns. sataprosenttinen heteroseksuaali. Vähäinenkin seksuaalinen mielenkiinto, joka kohdistuu muihin kuin suojaikärajan ylittäviin, vastakkaista sukupuolta edustaviin valkoihoisiin henkilöihin sulkee henkilön pois jouluntoivotukseni piiristä, kuten sulkee myös masturbaation eli itsesaastutuksen, virheellisten yhdyntäasentojen tai ns. seksuaalifantasioiden harjoittaminen.
 
6 § Henkilö on ollut lapsuudesta asti ollut jäsenenä kristillisessä seurakunnassa. Seurakunnan vaihtaminen hyväskytään, kunhan se on tapahtunut korkeintaan yhdesti. Henkilön ei saa olla ns. tapakristitty, vaan hänen tulee pitää Raamattua ehdottomana ja ylimpänä, kirjaimellisesti paikkansa pitävänä auktoriteettina uskonnollisissa, luonnonhistoriallisissa ja kaikissa muissakin asioissa. Henkilöllä tulee olla myös omakohtaisia kokemuksia jumalallisista näyistä tai kielilläpuhumisen kaltaisista armolahjoista, joilla Jumala osoittaa hänen uskonsa totisuuden.
 
7 § Henkilön nykyinen asuinpaikkakunta on sadan kilometrin säteellä hänen syntymäpaikkakunnastaan, eikä hän ole koskaan asunut yhtäjaksoisesti puolta vuotta (6 kk) pitempään tätä kauempana syntymäpaikkakunnastaan. Henkilön molemmille vanhemmille asetetaan sama vaatimus. Lisäksi henkilön on puhuttava asuinpaikkakuntansa elävää paikallismurretta sujuvasti ja virheettömästi.
 
8 § Henkilö ei ole koskaan poistunut Suomen Tasavallan maa-alueelta kahta viikkoa (14 vuorokautta) pitemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi muissa kuin sotilaallisissa tarkoituksissa.
 
9 § Henkilö on valmistunut perus- tai kansakoulun jälkeisissä jatko-opinnoissaan ammattiin, jossa hän toimii myös tällä hetkellä. Mikäli henkilö toimii ammatissa, johon hänelle ei ole pätevöittävää tutkintoa, jouluntoivotukseni luonnollisestikin mitätöityy. Henkilön työsuhteista vähintään yhden on oltava joulupäivästä 25.12.2011 taaksepäin laskien kestänyt vähintään kymmenen vuotta lomat poislukien. Yli 6 kuukauden mittaiset työttömyysjaksot mitätöivät jouluntoivotukseni.
 
10 § Mikäli henkilö on miespuolinen, hänellä tulee olla takanaan nuhteettomasti suoritettu asepalvelus, jonka fyysistä rasittavuutta ei ole millään tavoin lievennetty esimerkiksi palveluskelpoisuusluokan mukaan.   
 
11 § Mikäli henkilö on joskus käyttänyt jotakin päihdyttävää ainetta kahvin sisältämä kofeiini poislukien (esim. nikotiini tai alkoholi), on edellisestä käyttökerrasta oltava aikaa vähintään kymmenen vuotta. Henkilöt, jotka ovat joskus nauttineet jotain Suomen huumausainelainsäädännön kieltämää ainetta, suljetaan itsestäänselvästikin jouluntoivotukseni ulkopuolelle.
 
12 § Henkilö ei ole koskaan harjoittanut ruokavaliota, joka poikkeaa merkittävästi Elintarvikeviraston määrittelemästä ruokaympyrästä. Myös laktoosittoman maidon ja muiden ns. allergiatuotteiden käyttäminen lasketaan ruokaympyrän laiminlyönniksi ja mitätöi jouluntoivotukseni.
 
13 § Henkilö on harjoittanut pelkästään sellaisia asumisen muotoja, joissa kaikki asukkaat ovat keskenään joko lähisukulais- tai aviosuhteessa. Esimerkiksi avoliitto ja ns. kommuuniasuminen mitätöivät jouluntoivotukseni. Poikkeuksena sallitaan valtiollisten laitosten järjestämä sukupuolieroteltu solu- ja parakkiasuminen, mikäli siitä on kulunut vähintään kymmenen vuotta.
 
14 § Henkilölle ei ole koskaan langetettu sakkoa tai muutakaan tuomiota, on hoitanut raha-asiansa aina moitteettomasti eikä ole koskaan rikkonut asuintalonsa järjestyssääntöjä. Hän on aina pukeutunut siististi ja säädyllisesti eikä ole koskaan laiminlyönyt peruskohteliaisuuksia, joihin kuuluvat mm. tervehtiminen, kiittäminen ja anteeksipyyntö asiaankuuluvissa tilanteissa. Alle 12-vuotiaana tapahtuneet tämän pykälän rikkomukset eivät mitätöi jouluntoivotustani, mikäli vanhemmat ovat tällaisissa tilanteissa aina antaneet henkilölle asiaankuuluvan selkäsaunan.
 
15 § Henkilö ei käytä Internet-tietoverkkoa, matkapuhelinta tai televisiota joulunpyhien aikaan välillä 23.12.2011 - 26.12.2011 muissa kuin hätätilanteissa. Näin hän kunnioittaa juhlan pyhyyttä. Lankapuhelimen ja puhelinkioskien käyttäminen on sallittu, mutta turhanpäiväinen lörpöttely niissäkin on kielletty.
 
16 § Henkilö on siinä määrin syventynyt uskonnolliseen vakaumukseensa että ymmärtää monien jouluun liittyvien hahmojen, symbolien ja muiden seikkojen epäkristillisyyden, pakanallisuuden ja paikoitellen suoranaisen saatanallisuuden. Hänen tulee pitää velvollisuutenaan huomauttaa tästä saatanallisuudesta aina tilaisuuden tullen esimerkiksi viittaamalla joulukuuseen ilmauksella "babylonialainen fallossymboli" ja kutsumalla joulupukkia ja -tonttuja demoneiksi ja epäjumaliksi. Hän muistaa myös huomauttaa, että Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhla ei ole sijoitettu hänen syntymäpäivänsä mukaan vaan korvaamaan pakanallisia epäjumalainpalvontakinkereitä,
 
Siis vielä kerran, oikein hyvää ja lämmintä joulua kaikille niille henkilöille, jotka täyttävät edellä esittämäni vaatimukset!