Ilmoitan täten, että olen löytänyt itselleni vaimon. Vihkiminen tapahtuu sunnuntaina 4.3. paikassa, joka ilmoitetaan yksinomaan kutsuvieraille. Maailma on saatanallistunut viimeisten parin kuukauden aikana niin voimakkaasti, että en tosiaankaan halua perkeleellisten demonijoukkojen pilaavan omiani tai kenenkään muunkaan suoraselkäisen ja oikeauskoisen kristityn häitä. Kaikki kuviteltavissa olevat hengelliset varotoimet on otettu huomioon häitteni onnistumisen varmistamiseksi, JOTEN SAATANAN ON TURHA EDES YRITTÄÄ LIKAISIA METKUJAAN!

Julkaisin vaimonhakuilmoitukseni Internetissä 2. päivänä tammikuuta 2012, ja annoin sen tällöin julkaistavaksi myös useille seurakuntalehdille. Eri puolilla Suomea asuvat ystäväni auttoivat liäsksi ilmoituksen leviämistä asettamalla sen kopioita esille päivittäistavarakauppojen ja kirkkojen ilmoitustauluille. Kiitän sydämellisesti kaikkia, jotka osallistuivat avioitumishankkeeseeni!
 
Sain ilmoitukseeni kaikkiaan 26 vastausta (poislukien saatanan joukkojen väkertämät ns. ilmiselvät trollivastaukset, jotka olivat varsin helposti sellaisiksi tunnistettavissa). Vastaukset olivat valtaosaltaan Pohjanmaalta ja Lapista, ja noin puolessa niistä kirjoittajana oli vaimoehdokas itse ja noin puolessa perheen päämies tai hänen valtuuttamansa kirjuri. Koska useat perheenpäät ilmoittivat samassa vastauksessa useita eri tyttäriään vaimoehdokkaiksi, oli vaimonhakuprosessissani mukana kaikkiaan 37 vaimoehdokasta.
 
Hylkäsin prosessissa jo pelkästään vastauksen perusteella kahdeksan vaimoehdokasta, jotka olivat ilmoituksen perusteella liian vanhoja, asuivat liian kaukana syntymäpaikkakunnastaan, olivat olleet jo aiemmin naimisissa tai muutenkin osoittivat rikkovansa säätämiäni pykäliä. Ilmeisestikin nämä ehdokkaat kuvitelivat, että olisin valmis joustamaan vaatimuksistani! NÄIN EI TODELLAKAAN OLE, SILLÄ SUORASELKÄINEN SUOMEN MIES EI VAATIMUKSIAAN MUUTTELE!
 
Jäljelle jääneet 29 vaimoehdokasta kuuluivat kaikkiaan yhdeksääntoista perheeseen, jotka asuvat kahdellatoista eri paikkakunnalla. Tein ilmoituksen jättämisen jälkeen näille paikkakunnille kuulustelumatkoja, jotka aiheuttivat minulle mm. polttoainekuluja. Olen lähettänyt laskun jokaiselle asianomaiselle perheelle tai yksityishenkilölle, JA JOS JONKUN MAKSUSUORITUS UUPUU VIELÄ HÄITTEN JÄLKEEN, TULEN HENKILÖKOHTAISESTI PAIKALLE ULOSOTTOMIEHEN JA POLIISIN KANSSA, JOTTA SAAN RAHAT ITSELLENI!
 
Ensimmäisen kuulustelumatkakierroksen aikana hylkäsin kaikki vaimoehdokkaat erilaisista syistä, joihin kuuluivat mm. rotumääritelmän vastainen kallon muoto, mongolipoimu, naiselle sopimaton pituus (yli 170 cm), liiallinen kiinnostus miesten asioita kohtaan (molemmissa tapauksissa kunnallisvaaliehdokkuus kristillisdemokraattien listalla) sekä muutamassa tapauksessa immenkalvon esiaviollinen puhkeaminen. Suurin yksittäinen syy ehdokkaan hylkäämiselle oli kuitenkin läksynkuulustelun reputtaminen. Monilta vaimoehdokkailta paljastui hyvinkin harhaoppisia ja virheellisiä käsityksiä Jumalan pyhästä Sanasta ja naisten asemasta perheessä. Monilla oli esimerkiksi harhainen käsitys, että Jumala olisi kieltänyt miehiltä jalkavaimojen ottamisen, mikä ei pidä paikkaansa. Lupasin läksynkuulustelun reputtajillle kuitenkin toisen mahdollisuuden, ja määräsin heille lukulistan kirjoista ja artikkeleista, joissa ilmoitetaan oikeaoppinen raamatuntulkinta avioelämän ja uskonnonharjoittamisen suhteen.
 
Perjantaina 10.2.2012 alkoi toinen kuulustelumatkakierrokseni. Tällä kertaa kaikkiaan viisi vaimoehdokasta, kaikki Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnista, läpäisi läksynkuulustelun, ja määräsin kolme pistemäärältään parasta ehdokasta seuraavaksi perjantaiksi asunnolleni Lapualle prosessin kolmatta kierrosta varten.
 
Vaimonhakuprosessini kolmas kierros oli luonteeltaan psykologis-hengellinen kestävyyskoe, jonka pääasiallinen tarkoitus oli testata vaimoehdokkaiden ehdoton uskollisuus aviomiehelleen kaikissa tilanteissa sekä kyky vastustaa demonien kuiskuttelua. Koejakso kesti koko viikonlopun, ja sen menetelmiin kuuluivat mm. vesikidutuskoe, Milgramin tottelevaisuuskoe sekä lukuisia erlaisia manausharjoituksia. Yksi ehdokkaista joutui kokeen aikana hyvin voimakkaan riivaajahengen possessoimaksi, joten jouduin lähettämään hänet kotiinsa ennen koejakson päättymistä. Monet saattavat pitää koemenettelyäni turhan äärimmäisenä, MUTTA LOPUN AIKOINA MEIDÄN ON KÄYTETTÄVÄ KAIKKIA MAHDOLLISIA KEINOJA VARMISTAAKSEMME PERHEENJÄSENTEN EHDOTTOMAN LUOTETTAVUUDEN! SAATANAN HENGET TARTTUVAT PIENEENKIN HAIRAHDUKSEEN, JOTEN NS. HEIKOIN LENKKI VOI KOITUA KOKO PERHEEN TURMIOKSI JA SYÖSTÄ KAIKKI PERHEENJÄSENEET SIIHEN JÄRVEEN, JOKA TULTA JA TULIKIVEÄ PALAA!
 
Koejakson päätyttyä laskin kahden jäljellejääneen ehdokkaan pisteet yhteen ja kihlauduin sen jälkeen voittajan kanssa. Tahdon tässä vielä kerran julkisesti onnitella tulevaa vaimoani Veeraa, joka on kotoisin Lestijärveltä ja iältään 21-vuotias. Hän on myös hyvin kaunis, rotuopillisesti puhdas ja tulee takuuvarmasti synnyttämään minulle suoraselkäisen poikalapsen, joka jatkaa profeetallista tehtävääni sen jälkeen, kun minusta aika jättää. Haluan kiittää myös toiseksi päätynyttä ehdokasta Tuuliaa, jonka olen luvannut ottaa jalkavaimokseni, mikäli häntä ei ole tämän vuoden sisällä naitettu kenellekään muulle. MUTTA ENNEN KAIKKEA HALUAN KIITTÄÄ JUMALAA, JONKA VIISAUDEN ANSIOSTA OLEN VIHDOINKIN LÖYTÄNYT ITSELLENI SOPIVAN, EHDOTTOMAN KUULIAISEN, TOTTELEVAISEN JA SUORASELKÄISEN AVIOPUOLISON! SELVIYTYKÖÖN PERHEEMME YLI PEDON VALTAKUNNAN PIINOJEN JA MÄDÄTYSTEN, JA LOISTAKOON PERHEEMME TOTISEN SOIHDUN LAILLA HENGELLISTÄ VALOA KOKO IHMISKUNTAAN! ANTAKOON JUMALA PERHEELLEMME MYÖS VALTUUDEN TOIMIA TOTISENA ESIMERKKIPERHEENÄ, JONKA ESIKUVAA KAIKKI MUUT KRISTILLISET PERHEET HARTAANA SEURAAVAT! HALLELUJA, AAMEN!